Nástavba administrativní budovy

Nástavba administrativní budovy

Zadáním architektonické studie, bylo prověření možnosti nástavby na stávající administrativní budovu.  Administrativní budova se nachází v Suchdole nad Odrou a je součástí výrobního areálu firmy NC LINE, která působí ve strojírenském průmyslu. Objekt byl postaven v 90 létech, jedná se o dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Jádrem dispozice je prostorná vstupní hala se schodištěm, součástí těchto prostorů je také recepce. Další prostory jsou řešeny jako samostatné uzavřené zasedací místnosti a kanceláře. Středová vstupní hala s komunikačním jádrem zabírá velkou část užitné plochy objektu a není dostatečně využita.  Stávající dispozice také neodpovídá kapacitám, které jsou ve firmě potřeba. Z tohoto důvodu by studie měla prověřit efektivnější využití stávajících prostorů.  V objektu by měly vzniknou pracovní místa pro obchodní, ekonomické, personální a kontrolní oddělení, taktéž by měly být navýšeny kapacity jednacích místností.  Stavební program nástavby 3NP by měl zahrnovat soukromou kancelář se zasedací místností, která bude navazovat na rozlehlou terasu využívající plochou střechu objektu. Návrh nástavby by měl zohledňovat orientaci vůči světovým stranám a s tím i spojené řešení venkovního stínění, jelikož objekt je orientován na jihovýchodní stranu.

Nástavba administrativní budovy

Stávající administrativní budova bude doplněna o nové schodiště s výtahem, které zpřístupní navrhovanou nástavbu v úrovni 3NP. V prvním nadzemním podlaží je navrženo nové uspořádání vstupních prostorů. Komunikační jádro je navrženo v podobě tříramenného schodiště, v jehož zrcadle je umístěn výtah. Stávající recepce je zmenšena a prostor vstupní haly je doplněn o jednu uzavřenou kancelář se zasedací místností pro personální oddělení. U vstupní haly zlepšuje průchodnost a orientaci členění prostorů v oblých tvarech. 

V druhém podlaží je v místě stávající haly rozšířena kancelář pro výkonného ředitele, kancelář pro obchodní oddělení je rozdělena na samostatnou kancelář a zasedací místnost. Další navrhovaná kancelář je pro kontrolní oddělení. 

V posledním podlaží je navržena nová nástavba, jejíž součástí je prostorná kancelář s hygienickým zázemím a zasedací místností až pro 12 osob. Nástavba navazuje na prostornou terasu, která nabízí možnosti posezení, a také jednání ve venkovních prostorech. Prosklená fasáda se otevírá směrem k CHKO Poodří a nabízí tak výhledy do okolní krajiny. Příjemné stínění terasy a interiéru dotváří přesahy vykonzolovaného kšiltu střešní konstrukce. Okenní otvory budou taktéž doplněny o stínící rolety.

Nástavba administrativní budovy
Nástavba administrativní budovy
Nástavba administrativní budovy
Nástavba administrativní budovy
Nástavba administrativní budovy
Nástavba administrativní budovy
Nástavba administrativní budovy

Předpokládaná konstrukce nástavby by měla být pojata jako modulová ocelová konstrukce. Konstrukční řešení ověří stavebně technický průzkum a následné statické posouzení. Kšilt přesahující střešní konstrukce bude v podhledové části opláštěn hliníkovými kompozitními panely v šedém odstínu. Okenní rámy budou řešeny v hliníkovém provedení, taktéž v šedých odstínech. 

V interiéru se objeví vertikální ocelové prvky, epoxidová stěrka, čalouněné prvky a koberce, které by měly zlepšit akustiku řešených prostorů. U nového komunikačního jádra by se jednalo o železobetonové schodiště v kombinaci s výtahem ve skleněném provedením. Interiér by mohly u vstupní recepce a  zasedacích místností zpříjemnit zelené stěny s rostlinami. Nově navrhované dělící příčky budou ze sádrokartonových příček, nebo lehčených zdících tvárnic, tak aby na stávající konstrukce bylo vyvinuto co nejmenší zatížení. Podlahy včetně nově navrhovaného schodiště budou s povrchovou úpravou v epoxidové stěrce. Palubu střešní terasy doplní dřevěné terasové prkna.

tým
Václav Kocián, Zdeněk Liška
spolupráce
Zuzana Víchová
klient
NC Line a.s.
zastavěná plocha
 m²
užitná plocha
 m²
místo
Suchdol nad Odrou
projekt
2024
realizace
status
architektonická studie