Pavlačové domy v Hlubočkách

Pavlačové domy v Hlubočkách

 Zadání

 

Na místě stávajících pavlačových bytových domů, které jsou již v nevyhovujícím stavu, navrhnout nové bytové domy se startovními obecními byty. 

Namísto stávajících garáží navrhnout parkovací stání s vyhovujícím počtem parkovacích míst. V rámci řešeného území se jedná o parcely č. 1775, 1776.

Pavlačové domy v Hlubočkách
Pavlačové domy v Hlubočkách
Pavlačové domy v Hlubočkách
Pavlačové domy v Hlubočkách
Pavlačové domy v Hlubočkách

Návrh

 

Navrhujeme 2 totožné pavlačové bytové domy se sedlovou střechou o 3 nadzemních podlažích. 

Ochozy, které jsou koncipovány jako přístupové cesty k jednotlivým bytům a zároveň jako pobytové pavlače obepínající vstupní dvoranu, která se otevírá do ulice na východ.

Zatímco do z pavlače jsou situovány pouze vstupní dveře, okna obytných místností jsou situovány především do přilehlé zahrady. 

Dlážděný ustoupený prostor bude stíněn solitérním stromem. Poslouží jako místo pro setkání obyvatel domu, parkování kol, či rychlé přistavení auta při stěhování. 

 

Na severozápadní straně je ponechána zahrada, ať už pro posezení, komunitní pěstování ovoce a zeleniny, či pro umístění herních prvků pro děti.

Od hlavní ulice Dukelských hrdinů navrhujeme vysadit stromořadí a živý plot. Výsadba poslouží jako vizuální a z části jako zvuková bariéra. Mezi domy je navržen průchod v podobě zakroucené pěšinky pro lepší prostupnost územím. 

 

Naproti přes ulici je namísto stávajících garáží navrženo parkoviště pro rezidenty se stáním na kontejnery s komunálním odpadem.

Pavlačové domy v Hlubočkách
Pavlačové domy v Hlubočkách

Dispoziční řešení

 

1.NP je navrženo jako vyvýšené vůči přilehlému terénu pro zachování intimity  v bytech situovaných do hlavních ulic. Z dvorany je ochoz s hlavním vstupem přístupný přes mírnou rampu nebo schody. 

Oproti typické dispozici ve 2. a 3. NP se 1.NP liší tím, že jsou zde umístěny skladovací kóje a technická místnost. Jednotlivá podlaží propojuje schodiště a výtah, který je ve velikosti pro lepší stěhování nábytku. Ve schodišťovém prostoru jsou umístěny poštovní schránky. 

 

Byty jsou navrženy v požadované dispozici 2+kk. Zádveří bytu je myšleno jako chodba s úložnými prostory, ze které je přístupná koupelna, samostatné WC a kuchyň. Z kuchyně jsou pak přístupné dva pokoje. Část bytového jádra s koupelnou a WC je navržena se sníženou podchodnou výškou s tím , že v podhledu bude umístěno VZT potrubí pro distribuci čerstvého vzduchu z centrální rekuperační jednotky přes stěnové vyústky do jednotlivých místností. 

Konstrukční a materiálové řešení

 

Obvodové zdivo a příčky v objektu jsou uvažovány jako zděné z vápenopískových tvárnic. Stropní konstrukce, včetně ochozů jsou uvažovány jako pohledové železobetonové monolitické. Sedlová střecha bude vytvořena pomocí sbíjených dřevěných vazníků.

Vnitřní podlahy jsou uvažovány jako lité betonové podlahy v kombinaci s keramickou dlažbou. Na venkovních ochozech bude betonová čtvercová dlažba, nebo striážované betony. 

Dvůr bude dlážděn z kamenných odseků nebo zhotoven z kamenných velkoformátových šlapáků. 

 

Fasáda

 

 

Fasáda  je pojata v racionálním duchu.  Ochoz lemují subtilní železobetonové sloupy, čímž se umocňuje rámování prostoru. 

Mezi sloupy je navrženo subtilní ocelové zábradlí z ocelové pásoviny. Výplň tvoří diagonálně uspořádané pásky, které dodávají objektu klasický charakter a zjemňují celkový dojem budovy.  

Okna jsou navržena jako dvoukřídlá se svislým členěním. Okna dobíhají až do výšky stropů s absencí nadpraží. 

Okna jsou situována na střed pokojů, jsou navržena se sníženým parapetem, podporujeme celkovou  vertikálu objektu. Na fasádě se pak projevuje subtilní madla mezi ostěním. Horizontální členění fasády je znázorněno jemnými nútami probíjecími v místě nadpraží oken po celém obvodu budovy. Celkovou hravost na první pohled strohé fasády dotvářejí venkovní screenové rolety v červeném odstínu v kombinaci s olivově zelenou fasádou. Fasáda bude zateplena minerální vatou, finální povrch bude tvořit sol silikátová jemná omítka s nátěrem.  Soklovou část bude tvořit podezdívka z monolitického železobetonu. 

 

Okenní výplně jsou uvažovány jako hliníkové v odstínu RAL 9006. Ve stejném odstínu by pak měly být veškeré klempířské prvky včetně střešní krytiny, která je uvažována jako falcovaná plechová.  

 

Koncept vytápění a energetiky

 

Jako zdroje vytápění je předpokládáno tepelné čerpadlo vzduch voda v kombinaci s FV panely a rekuperací. Pro přípravu TUV bude mít každý byt svůj vlastní el. zásobník . 

tým
Václav Kocián, Zdeněk Liška
spolupráce
Zuzana Víchová
klient
Obec Hlubočky
zastavěná plocha
758 m²
užitná plocha
2042 m²
místo
Hlubočky -ul. Dukelských hrdinů
projekt
studie 2024
realizace
status