Polyfunkční dům v Hlubočkách

Polyfunkční dům v Hlubočkách

V obci Hlubočky se nachází kulturní dům ve zcela nevyhovujícím technickém stavu, který byl postaven v 80. letech minulého století. Záměrem obce je provést demolici stávajícího objektu, který se nachází na pozemku 1765 v k.ú. Hlubočky a postavit na stavebním místě nový multifunkční objekt. 

Polyfunkční dům v Hlubočkách
Polyfunkční dům v Hlubočkách
Bývalá továrna na Knoflíky

Inspirací pro členění střešní krajiny navrženého domu je bohatá industriální historie Hluboček spojená s četným množstvím piloých a pultových střech. Využíváme natočení střešních rovin na ziskovou jižní stranu. Na tyto střechy předpokládáme umístění fotovoltaických panelů.

Naproti tomu jde opačné natočení střešní roviny u společenského sálu. Tím vzniká převýšení prostoru za účelem vytvoření prosvětlení za pomocí světlíků. Aby se prostor v letních měsících nepřehříval, navrhli jsme zde zelenou extenzivní střechu, která bude příjemná na pohled i lékařům a pacientům v ordinacích situovaných ve 2.NP.

Polyfunkční dům v Hlubočkách

Hmotové uspořádání objektu vychází ze stávající zastavěné plochy. Stavba se skládá ze 4 základních hmot. Dalo by se říct, že v každé z nich je soustředěna jedna z požadovaných náplní stavebního programu. V severní části jsou situovány garáže požárních vozidel, na tuto část navazuje zázemí hasičské zbrojnice JPO II a sboru dobrovolných hasičů. V centrální části je objekt s hlavními vstupy do všech zařízení, zejména denního stacionáře a ordinací doktorů, zubařů a společenského sálu s vlastním zázemím.

Návrh pracuje se stávajícími sjezdy na pozemek a radikálnější terénní úpravou, která spočívá v odstranění terénního valu mezi chodníkem pro pěší, lemujícím hlavní pozemní komunikaci a souběžnou obslužnou komunikací. Řešením je zbudování opěrné zdi podél chodníku za účelem vytvoření parkovacích stání. Dopravní obslužnost je zajištěna také napojením nových tras k zásobování kuchyně společenského sálu a to včetně parkování pro účinkující. Dále parkování pro návštěvy klientů denního stacionáře a průjezd bočními garážemi hasičských aut.  

Polyfunkční dům v Hlubočkách
Polyfunkční dům v Hlubočkách
Polyfunkční dům v Hlubočkách
Polyfunkční dům v Hlubočkách
Polyfunkční dům v Hlubočkách
Polyfunkční dům v Hlubočkách
Polyfunkční dům v Hlubočkách
Polyfunkční dům v Hlubočkách
Polyfunkční dům v Hlubočkách
tým
Václav Kocián, Zdeněk Liška
spolupráce
Zuzana Víchová, Lucie Jalůvková
klient
Obec Hlubočky
zastavěná plocha
1400 m²
užitná plocha
 m²
místo
Hlubočky
projekt
Studie 2023
realizace
status
studie