Yogapointy

Yogapointy

Zadáním bylo navrhnout univerzální objekt, který bude umisťován v krajině, bude jedinečný, konstrukčně jednoduchý a umožní využívání i za nepřízně počasí. Mělo by jít o lehkou strukturu, která poskytne plochu pro cvičení jógy či pro jiný způsob cvičení a relaxace.

Při práci na konceptu pro toto zadání pro nás byly podstatné určité základní elementy, kterými by se dala yoga jako taková popsat. Náš návrh se tedy snaží reflektovat stabilitu, lehkost, jednoduchost a svým materiálovým pojetím také určitou sounáležitost s přírodou. Cílem bylo navrhnout drobný objekt, který se bude jako prefabrikát osazovat na různých místech, ať už v městském prostředí, v rekreačních oblastech či v úplně volné přírodní krajině. Naší odpovědí na toto zadání je malý pavilon s velmi racionální konstrukcí, který nabídne prostor pro dvě cvičící osoby. Svým materiálovým a konstrukčním pojetím odkazuje na řemeslnou práci se dřevem, tak typickou pro beskydsko i jesenicko. Na čtvercové platformě stojí čtyři stabilní sloupy nesoucí rošt z fošen. Dřevěná plocha slouží jako pohodlná podložka. Symetricky rozmístěné sloupy svým tvarem navozují jistou lehkost až křehkost, přesto vnášejí do objektu stabilitu a spolehlivě nesou střešní rošt. Ten zde plní funkci stínění, počítáme však s možností překrytí lehkou transparentní krytinou. Návrh počítá také s dvěma variantami velikostí, větší varianta by mohla pojmout až 6 yogínů

Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy
Yogapointy

Nosnou konstrukci střechy tvoří rošt ze stínících lamel, tyto lamely jsou na sebe kolmé a jsou vynášeny hlavním vodorovným ocelovým roštem tvořeným dvojicí uzavřených dutých hranatých profilů typu jackel. Ocelový rošt je vynášen čtveřicí dřevěných sloupů proměnného čtvercového průřezu. Sloupy společně s ocelovým roštem zajišťují stabilitu přístřešků. Sloupy jsou nejširší ve středu a ke krajům se zužují. Přechod sloupů a ocelového rámu je zabezpečen pomocí kalichů kopírujících tvar sloupů. Sloupy budou přesně vyfrézovány a vlepeny do kalichu tak, aby se vytvořil těsný spoj. Vlepení zabezpečí pevné spojení a také brání vnikání vlhkosti do kontaktní plochy mezi ocelový kalich a dřevěnou hmotu sloupu. Sloupy jsou ukotveny pomocí ocelové patky s kalichem do železobetonových patek. Patky jsou kotvený pomocí šroubů systému HILTI HIT-V M16 (8.8) lepených na lepidlo HIT-HY 200 do betonu. Podlaha přístřešků je tvořená dřevěnými hranoly a prkny uloženými na roznášecí betonové dlaždice. Podlaha nebyla předmětem posouzení. Založení přístřešků je navrženo jako plošné na základových patkách. Základové patky jsou čtvercového půdorysu u většího rozměrů 1,1 x 1,1 x 0,8m, u menšího 0,8 x 0,8 x 0,8m.

tým
Ing. arch. Václav Kocián, MArch. Zdeněk Liška
spolupráce
Ing. Tomáš Kocich
klient
Moravskoslezský kraj
zastavěná plocha
8,4 m² (zvětšená verze 27,4 m²) m²
užitná plocha
— m²
místo
Malá Morávka, Lázně Darkov, Landek park, Olešná a Trojanovice
projekt
2019
realizace
2021
status
dokončeno